Znaczenie ewidencji gruntów w ustaleniu podatku leśnego

Ewidencja określa bowiem czy grunty podlegają opodatkowaniu podatkiem leśnym, tym samym czy dany grunt jest lasem. Jednocześnie grunt nie może być zakwalifikowany jako las w oderwaniu od ewidencji gruntów i oparciu tylko na definicji lasu określonej w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.).

Źródło:

  • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl

 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *