Zniesienie współwłasności a PSD

Należy jednak wskazać w jakich przypadkach mamy do czynienia z nieodpłatnym zniesieniem współwłasności. Na pewno w takich, w których nie może zaistnieć element przekazania określonego wynagrodzenia w zamian za zniesienie danej współwłasności. Jednak wątpliwość może powstać w wypadku nieruchomości we współwłasności, nabytych w całości ze środków pochodzących z kredytu. W sytuacji, gdy dochodzi do zniesienia współwłasności, w wyniku czego jeden ze współwłaścicieli zobowiązuje się do spłaty całości długu w zamian za udział w nieruchomości wspólnej drugiej, dochodzi do nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wynika to z tego, że zgodnie z art. 366 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm.), zwanej dalej KC, dług jest spłacany na zasadzie solidarności, czyli kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. Tym samym z przywołanego przepisu wynika, że ustalenia pomiędzy dłużnikami w zakresie spłaty kredytu nie mają znaczenia dla wierzyciela, a taka forma zniesienia współwłasności będzie traktowana jako nieodpłatne zniesienie współwłasności i tym samym opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768, ze zm.)
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm.)
  • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 07.02.2014 r. (IPTPB2/436-125/13-6/KK)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *