Zwiększony nadzór nad zarządzającymi alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Nowelizacja wynika z potrzeby wdrożenia dyrektywy z 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (nr 2011/61/UE, tzw. dyrektywa ZAFI), która tworzy na poziomie europejskim ramy prawne regulujące nadzór wewnętrzny i zewnętrzny oraz funkcjonowanie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI).
Rząd dookreślił w stosunku co do przepisów dyrektywy m.in. zadania oraz obowiązki depozytariuszy, w tym w zakresie przechowywania aktywów UCITS i nadzoru oraz zwiększył odpowiedzialność depozytariusza w przypadku utraty instrumentów finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *