Zwolnienie podmiotowe od podatku od towarów i usług w 2011 r.

Na mocy ustawy (z 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 215, poz. 1666) ze zwolnienia podmiotowego w 2011 r. będą mogli korzystać:
  • podatnicy, którzy nie przekroczyli w 2010 r. "starego" limitu – 100.000 zł,
  • podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej w 2010 r. będzie wyższa niż 100.000 zł, ale nie przekroczy kwoty 150.000 zł,
  • podatnicy rozpoczynający w 2010 r. wykonywanie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, u których łączna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczyła 100 000 zł i nie przekroczyła 150 000 zł.
Warunkiem skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w  2011 r. w przypadku przekroczenia w 2010 r. "starego" limitu obrotu, ale nie przekroczenia "nowego" limitu obrotu (w obu wskazanych przypadkach) jest pisemne zawiadomienie o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 stycznia 2011 r. Spełnienie tego warunku pozwala na korzystanie ze zwolnienia od 1 stycznia 2011 r.

Natomiast podatnicy VAT czynni (nie korzystający w roku 2010 ze zwolnienia podmiotowego), którzy w 2011 roku spełnią warunki do skorzystania ze zwolnienia – ale nie zamierzają z tej możliwości skorzystać – nie muszą ponownie rezygnować ze zwolnienia.

IS Warszawa/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *