Zwrot akcyzy a podstawa opodatkowania w WNT

Do podstawy opodatkowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zalicza się wszystkie należne podatki, w tym również akcyzę, z wyjątkiem podatku VAT. Jednocześnie w przypadku zwrotu akcyzy podstawa opodatkowania jest pomniejszona o wartość zwróconej akcyzy, pod warunkiem, że zwrot akcyzy nastąpił na podstawie wymaganych dokumentów.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
 
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *