Zwrot VAT-u tylko do 36

Jednocześnie rząd zaplanował jednak umożliwienie zwrotu przy spełnianiu następujących przesłanek:

1. Ulga ma objąć jedynie wydatki na materiały budowlane, które osoba zakupiła w związku z pracami wymagającymi pozwolenia na budowę
2. Osoba nie może ukończyć 36 lat
3. Maksymalna powierzchnia to 75 m2 (dla mieszkania które powstałe przez adaptację budynku na cele mieszkalne albo rozbudowę domu) i 100 m2 (dla budowanego domu), z wyjątkami uwzględniającymi liczbę dzieci w gospodarstwie domowym.

Istotne jest również aby osoba nie była już właścicielem mieszkania, domu lub nie dysponowała ograniczonym prawem rzeczowym w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

 
Adrian Bogusławski, Redakcja Portalu  
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *