Decyzja o korekcie VAT przez gminy tylko do końca września 2016 r.!

W wyniku powyższego, 1 października 2016 r. wejdą w życie przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu publicznych pieniędzy przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1454), która wprowadza obowiązek centralizacji rozliczeń VAT przez samorządy z dniem 1 stycznia 2017 r.
Gminy muszą zatem do końca roku podjąć wiele kluczowych decyzji – dotyczących m.in. zasad dokonywania rozliczeń – czy poprzez centrum usług wspólnych, charakteru odpowiedzialności w ramach rozliczeń i centralizowania oświaty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *