Za długi wobec fiskusa do Rejestru Należności Publicznoprawnych

Portal Podatkowy Ministerstwa Finansów będzie udostępniał Rejestrowi Należności Publicznoprawnych informacje o wysokość podatków, ceł, składek ZUS i mandatów skarbowych nieuregulowanych przez podatników.

Projekt przewiduje, iż możliwość weryfikacji kontrahentów będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2018 r., jeżeli Parlament bez przeszkód będzie prowadził prace nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.

Informacja o zaległościach publicznoprawnych będzie publikowana on-line w przypadku, gdy zobowiązanie z płatnościami wobec budżetu państwa lub samorządów przekroczy kwotę 5.000,00 PLN. Na 30 dni przed wpisem do rejestru, dłużnicy otrzymywać będą dodatkowe ,,upomnienia” zawierające ostrzeżenie o dodatkowej konsekwencji wiążącej się z długiem.

Zmiany zakładają ograniczenie możliwości weryfikacji osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – kontrola zadłużenia ma być możliwa tylko i wyłącznie za upoważnieniem dłużnika, bez którego zdobycie informacji skutkować będzie grzywną w wysokości 30 tys. PLN.

Cel MF jest oczywisty – publiczne napiętnowanie dłużników i zmuszenie społecznym ostracyzmem do uregulowania zaległości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *