Obniżenie limitów podatkowych w 2011 r.

Niestety ze względu na umacniającego się złotego, a tym samym niższy kurs euro, który wynosił w tym dniu 3, 9465 zł, w 2011 r. będą podatników obowiązywały niższe limit.

W związku ze średnim kursem euro ogłoszonym przez NBP w dniu 1 października 2010 r. w 2011 r. podatek VAT będą mogli regulować według metody kasowej tzw. mali podatnicy, o ile obrót w trakcie roku nie przekroczy u nich równowartości 1.200.000 euro, czyli 4.736.000 zł. Przypomnijmy również, iż każdy podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą, po uwzględnieniu wyjątków obowiązujących w przepisach, ma prawo do opodatkowania swoich przychodów w ramach ryczałtu ewidencjonowanego, bez względu na przewidywaną wysokość obrotu. Jednakże podatek dochodowy będzie musiał być rozliczany według zasad ogólnych, jeżeli podatnik w kolejnym roku przekroczy limit w wysokości 150.000 euro, czyli w 2011 r. kwotę 591.975 zł.

Od 1 stycznia 2007 r. istnieje możliwość dokonania tzw. jednorazowej amortyzacji do limitu 50.000 euro rocznie. Przy czym przeliczenia na złote kwoty limitu dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w tym przepisie, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Tym samym powyższy limit w 2011 r. wyniesie 197’000 zł.

Jedna myśl na temat “Obniżenie limitów podatkowych w 2011 r.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *