Informację dla ubezpieczonego tylko do końca lutego 2016 r.

Roczna informacja może być przekazana pisemnie lub za zgodą ubezpieczonego również w formie elektronicznej.
Przypominamy, iż każdy ubezpieczony powinien zapoznać się z otrzymanymi danymi i zweryfikować je ze stanem faktycznym. Jeżeli w informacji rocznej jest błąd, ubezpieczonemu przysługuje prawo do zgłoszenie nieprawidłowości płatnikowi składek w terminie 3 miesięcy. W przypadku, gdy wyjaśnienie błędu w informacji dokonane przez płatnika okaże się dla ubezpieczonego niewystarczające, wyjaśnieniem sprawy – na wniosek ubezpieczonego – zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *