Koszty uzyskania przychodów w PDOP

Dokonując analizy niniejszego zagadnienia należy mieć na uwadze, iż kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła [...]

Czytaj wiecej

Amortyzacja wartości firmy w CIT

W przypadku, gdy wartość firmy powstanie na skutek innych zdarzeń niż wymienione, np. w wyniku wniesienia przedsiębiorstwa (jego zorganizowanej części) do spółki tytułem wkładu niepieniężnego na [...]

Czytaj wiecej

Podwyższone stawki amortyzacyjne

1) stosuje liniową metodę amortyzacji lub 2) dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą degresywną. W przypadku zastosowania liniowej metody amortyzacji odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od [...]

Czytaj wiecej

Pages