Amortyzacja ujawnionych wartości...

Z jednej strony, art. 16d ust. 2 zd. pierwsze wprost wskazywał, że „Składniki majątku, o których mowa w art. 16a-16c [a więc zarówno środki trwałe jak i WNiP – przyp. Autora], wprowadza się do [...]

Czytaj wiecej

Pages