Koszty odroczonej zapłaty w kosztach...

Z taką sytuacją będziemy mieć do czynienia, jeśli na przykład różnica pomiędzy ceną zakupu obowiązującą przy normalnych terminach płatności a kwotą zapłaconą jest znaczna i nie wynika z typowych [...]

Czytaj wiecej

Wycena zapasów zgodnie z MSSF

przeznaczone do sprzedaży w toku zwykłej działalności gospodarczej; będące w trakcie produkcji przeznaczonej na taką sprzedaż; lub mające postać materiałów lub dostaw surowców zużywanych w [...]

Czytaj wiecej

Pages