Opodatkowanie dochodów giełdowych

Dochody z giełdy traktowane są na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) jako tzw. tzw. dochody kapitałowe. Warto zaznaczyć, że do dochodów tych nie stosuje się stawek [...]

Czytaj wiecej

Posiłki profilaktyczne kosztem

Zgodnie z art. 232 Kodeksu pracy pracodawca jest zobligowany do nieodpłatnego zapewnienia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych odpowiednich posiłków i napojów, jeżeli jest [...]

Czytaj wiecej

Pages