Opłata reklamowa

Omawiając zagadnienie opłaty reklamowej należy wskazać, iż może być pobierana jedynie na obszarach, dla których obowiązują zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic [...]

Czytaj wiecej

Rozliczenie pracy wakacyjnej

W związku z powyższym należy przypomnieć tym wszystkim, którzy w minione wakacje pracowali o obowiązku wykazania w zeznaniu rocznym za 2016 r. wszystkich dochodów, wbrew informacją medialnym [...]

Czytaj wiecej

Obniżka czy podwyżka podatków?

Najistotniejszą (i najbardziej medialną!) zmianą wprowadzaną przedmiotową nowelą jest obniżka stawki CIT z 19 do 15 % dla małych firm, których roczny obrót nie przekracza 1,2 mln EUR. Z [...]

Czytaj wiecej

Pages