Indonezyjski system podatkowy

Powyższe wynika z nadmiernego przerostu zatrudnienia i znacznej biurokratyzacji. Dodatkowo 150 lat holenderskiego kolonializmu wzmocniło zasadę ,,gotong royong”, zgodnie z którą praca [...]

Czytaj wiecej

Skutki podatkowe przejęcia spółek...

W wyniku połączenia w miejsce odrębnych podmiotów pojawia się (zostaje) jeden, który jest ich następcą. Przejęcie przez spółkę matkę spółek zależnych oznacza w praktyce połączenie istniejących [...]

Czytaj wiecej

Pages