Wstrzymanie wykonania decyzji

Innymi słowy, podatnik jest zobowiązany do bezzwłocznej zapłaty kwoty wynikającej z decyzji (lub jej uiszczenia w terminie 14 dni w przypadku decyzji ustalającej – np. sankcji VAT). Z drugiej zaś [...]

Czytaj wiecej

Kontrola krzyżowa

Ponadto od pracownika naszej spółki zażądano przekazania dodatkowych informacji a kontrolujący w trakcie spotkania z nim zadawali mu pytania. Z rozmowy tej sporządzili notatkę, którą przedstawili [...]

Czytaj wiecej

Pages