Wycena należności wątpliwych

Wśród należności budżetowych, które powinny być szacowane (testowane) na utratę wartości należy wymienić następujące tytuły prawne: należności z tytułu sprzedaży zbędnych materiałów, [...]

Czytaj wiecej

Inwentaryzacja należności budżetowych

Dłużnik, który otrzymuje potwierdzenie salda ma trzy możliwości: uznać należność i potwierdzić saldo w całości, uznać tylko częściowo i potwierdzić niepełną kwotę salda, zanegować należność bez [...]

Czytaj wiecej

Pages