Rozwiązania w nettingu

Wdrożenie rozliczeń wewnątrzgrupowych w oparciu o netting wymaga wyboru formy rozliczenia (netting bilateralny lub multilateralny), waluty (rozliczenie w każdej walucie należności lub zobowiązań [...]

Czytaj wiecej

Etapy cyklu nettingowego

W ramach cyklu nettingowego należy wskazać kilka etapów, które są istotne dla prawidłowego rozliczenia wewnętrznej transakcji. Ważna jest po pierwsze data powiadamiania – podmioty powiązane [...]

Czytaj wiecej

Pages