Nadpłata – sposób odzyskania

W maju 2008 r. stwierdziłem omyłkę w deklaracji VAT-7 za luty 2008 r., w wyniku której zwiększeniu uległ podatek naliczony. W jaki sposób mogę odzyskać różnicę wynikającą ze zmniejszenia [...]

Czytaj wiecej

Zaniechane inwestycje a VAT

Zgodnie z art. 4a punkt 1 ustawy o CIT oraz art. 5a punkt 1 ustawy o PIT inwestycjami są środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Nakłady ponoszone na rozbudowę, montaż [...]

Czytaj wiecej

Eksport

Na dokumencie celnym SAD jako eksporter wskazana jest nasza firma. Czy taka transakcja powinna zostać rozpoznana przez nas jako eksport i podlega opodatkowaniu 0% stawką podatku VAT? Dla [...]

Czytaj wiecej

Pages