KE przeciwna podatkowi handlowemu?

Podobne zastrzeżenia KE przedstawiła rządowi Węgier, a jeżeli ogłosi negatywną opinię i rozpocznie oficjalne dochodzenie dojdzie najprawdopodobniej do zawieszenia obowiązywania przepisów ustawy do czasu jego zakończenia.
Nie bez znaczenia pozostaje informacja UOKIK, który już w lutym 2016 r. wyraził stanowisko, iż podatek handlowy stanowi niedozwoloną pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu UE, gdyż zwiększa konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *