Kiedy można wystawić europejski tytuł egzekucyjny?

Może to nastąpić przez uznanie roszczenia, ewentualnie przez zawarcie ugody sądowej lub pozasądowej. Pozostałe przypadki zostały wskazane w rozporządzeniu nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 r. o ustanowieniu Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń

Źródło: Rozporządzenie nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 r. o ustanowieniu Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (Dz.Urz. UE L 143 z 30 kwietnia 2004 r.)

Adrian Bogusławski, Redakcja Portalu

 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *