Kiedy podmiot zwolniony z VAT będzie musiał wystawić fakturę?

Obowiązek ten dotyczy jednak sytuacji, w której sprzedawca żąda wystawienia tej faktury. W innym przypadku podmiot zwolniony wystawia jedynie rachunek.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *