Kiedy przestępstwo skarbowe ulega przedawnieniu?

Mianowicie, zgodnie z ustawą z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r., poz. 186, 1036 ze zm.), w przypadku przestępstw skarbowych zagrożonych karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3 – przestępstwo to ulega przedawnieniu po upływie 5 lat od jego popełnienia. Natomiast w przypadku przestępstw zagrożonych karą przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności – przestępstwo takie ulega przedawnieniu z upływem lat 10. Istotnym jest ponadto, że bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z końcem roku, w którym termin płatności danego zobowiązania, upłynął.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r., poz. 186, 1036 ze zm.)
  • www.mf.gov.pl
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *