Maksymalna cena za akcje GWP wyniesie 43 złote

Cena maksymalna (43 złote), czyli cena po jakiej zapisy składają inwestorzy indywidualni, została ustalona przez Skarb Państwa w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami oraz w porozumieniu z Oferującym. Jest ona wypadkową wartości fundamentalnej spółki, wycen rynkowych spółek porównywalnych oraz sytuacji na rynkach kapitałowych.

Cena sprzedaży dla inwestorów instytucjonalnych może być wyższa od ceny maksymalnej. Cena sprzedaży dla inwestorów indywidualnych nie będzie wyższa niż cena maksymalna. Jeśli cena sprzedaży zostanie ustalona na poziomie nie wyższym niż cena maksymalna, będzie ona taka sama dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

-Pozyskaliśmy trwałe zainteresowanie inwestorów indywidualnych udziałem w ofertach prywatyzacyjnych i zależy nam by skorzystali oni z oferty publicznej akcji GPW. Jesteśmy zdecydowani rozwijać Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie jako centrum finansowe Europy Środkowo-Wschodniej – powiedział Aleksander Grad, Minister Skarbu Państwa.

Ludwik Sobolewski, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. powiedział: Z przyjemnością oferujemy inwestorom możliwość udziału w ofercie publicznej akcji GPW, transakcji będącej jednym z najważniejszych etapów polskiego programu prywatyzacji. Polscy inwestorzy indywidualni odgrywali ważną rolę w ostatnich transakcjach prywatyzacyjnych i rozwoju naszego rynku kapitałowego.

MSP/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *