MF przeciwny nadzorowi GIODO nad danymi

Wydaje się, że w przypadku wyłączenia GIODO z nadzoru może dojść do utraty kontroli nad danymi podatników – nie będzie żadnej kontroli zewnętrznej nad spółką celową do informatyzacji fiskusa.
Wątpliwości budzi fakt, iż spółka celowa będzie mogła dane na temat podatników przetwarzać, a ten fakt nie będzie wymagał zawiadomienia tych konkretnych osób. Zastosowania nie znajdą w przedmiotowej sprawie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.
O ile sam pomysł stworzenia narzędzia do analizy ryzyka zasługuje poniekąd na pochwałę (z takiego rozwiązania korzystają organy podatkowe na całym świecie) to zastrzeżenia budzi przekazywanie spółce celowej danych o podatnikach, zwłaszcza bez żadnej kontroli zewnętrznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *