Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Ministerstwo Finansów o uldze dla klasy średniej w Polskim Ładzie

Jeśli w danym miesiącu podatnikowi nie przysługuje ulga dla klasy średniej, ponieważ np. zarobił więcej, nie oznacza to, że nie może on skorzystać z ulgi w kolejnych miesiącach – odpowiada na pytania PAP resort finansów.

Polski Ład nie zmienił zasad opodatkowania PIT-em dodatku pielęgnacyjnego. PAP zwróciła się do resortu finansów o wyjaśnienia w sprawie Polskiego Ładu i rozliczania ulgi dla klasy średniej.

Chodzi m.in. o przypadek podatnika rozliczającego ulgę dla klasy średniej, którego wynagrodzenie w danym miesiącu jest niższe niż 5 701 zł brutto, albo wyższe niż 11 141 zł. „Czy podatnik ten straci prawo do rozliczenia ulgi w kolejnych miesiącach i będzie musiał zwrócić ulgę, którą wykorzystał w poprzednich?” – zapytała PAP.

Odpowiedzi od ministerstwa

Ministerstwo odpowiedziało, że w takim przypadku podatnik nie traci ulgi w następnych miesiącach. Ani w rozliczeniu rocznym, jeśli mieści się w limitach – miesięcznych i rocznych.

„Ulga jest stosowana przez pracodawcę za miesiące, w których pracownik uzyskał przychody z pracy na etacie w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł. Pracodawca ‚pilnuje’ limitu rocznego w wysokości 133 692 zł. Po przekroczeniu tego limitu pracodawca nie stosuje ulgi, nawet jeśli w kolejnych miesiącach przychód mieściłby się w przedziale 5 701 do 11 141 zł” – wyjaśniło ministerstwo.

Resort poinformował, że aby prawidłowo zastosować ulgę w danym miesiącu należy zsumować wszystkie przychody podlegające opodatkowaniu w tym miesiącu. „Jeżeli przy pierwszej wypłacie – z uwagi na przychód poniżej progu uprawniającego do ulgi – pracodawca nie zastosował ulgi. Następnie dokonał wypłaty, która pozwala na jej zastosowanie, to przy tej wypłacie oblicza ulgę od łącznego przychodu” – dodano.

Przykłady

Aby zobrazować sytuację MF podało przykład, w którym pierwsza wypłata w miesiącu wynosi 5000 zł – bez ulgi, a druga wypłata w tym samym miesiącu – 2000 zł. „Ulgę oblicza się od zsumowanych przychodów, czyli w tym przypadku 7000 zł. Ulga wynosi 512,35 zł” – wyjaśniono.

Ministerstwo zauważyło, że w odwrotnej sytuacji, gdy ulga została zastosowana przy pierwszej wypłacie, a następnie dokonano drugiej wypłaty, w wyniku której przekroczono przychód uprawniający do jej zastosowania, to przy drugiej wypłacie pracodawca dolicza do dochodu kwotę ulgi zastosowanej przy pierwszej wypłacie.

Resort wskazał na przykład, w którym pierwsza wypłata w miesiącu wynosi 7000 zł z ulgą 512,35 zł, a druga wypłata w tym samym miesiącu – także 7000 zł. „Łączna wypłata w danym miesiącu = 14000 zł (ulga nie przysługuje). Należy dodać do podstawy obliczenia zaliczki (dochodu) przy drugiej wypłacie kwotę ulgi 512,35 zł” – podkreślono.

Wspólne rozliczenie małżonków

PAP zapytała również o przypadek, w którym małżonkowie rozliczają się wspólnie, ale jeden z nich nie pracuje i nie uzyskuje dochodów. Natomiast drugi uzyskuje dochody w wysokości przekraczającej 133 692 zł rocznie. Agencja spytała, czy w takim przypadku, stosując rozliczenie wspólne, możliwe będzie zastosowanie ulgi dla klasy średniej.

Według resortu finansów małżonkowie mają prawo zastosować ulgę we wspólnym rozliczeniu, jeżeli połowa ich łącznych przychodów mieści się w przedziale przychodów uprawniających do zastosowania ulgi (od 68 412 do 133 692 zł). „Tak będzie np. wtedy, gdy jeden z małżonków uzyskał przychody z umowy o pracę w kwocie 140 000 zł, natomiast drugi z małżonków nie uzyskał żadnych przychodów” – odpowiedziało ministerstwo.

Ministerstwo odniosło się również do pytania dotyczącego opodatkowania, w związku ze zmianami wprowadzonymi Polskim Ładem, dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanego przez emerytów; czy podlega ono opodatkowaniu razem z emeryturą, czy jest to świadczenie wolne od podatku.

„Polski Ład nie zmienił zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dodatku pielęgnacyjnego. Świadczenie to, tak jak w latach poprzednich, stanowi przychód w rozumieniu ustawy PIT , który korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 tej ustawy” – poinformowało Ministerstwo Finansów.

Źródło: PAP, Dziennik Gazeta Prawna
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Polskim Ładzie skorzystaj ze szkolenia ADN Akademia

ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 54 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *