Ministerstwo ostrzega przed brakiem faktury w transakcjach sprzedaży nowej elektroniki w serwisach aukcyjnych

Ministerstwo Finansów informuje, że będzie wysyłało powiadomienia do podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni dokonujących w popularnych serwisach aukcyjnych sprzedaży nowych towarów (np. telefony komórkowe i tablety) z informacją, że nie wystawiają faktury.

Powyższy proceder jest oceniany jako niezgodny z przepisami VAT i może wskazywać na zaniżanie podstawy opodatkowania, tym samym powstanie zaległości podatkowej oraz sankcji VAT.

Ministerstwo Finansów wkrótce będzie się kontaktować z takimi podatnikami, aby wyjaśnić kwestie wystawiania faktur za transakcje.

Komunikat Ministerstwa wynika z monitoringu informacji w Internecie, w szczególności analizy popularnych platformach aukcyjnych, stwierdzono rozpowszechnioną praktykę sprzedaży nowych towarów przez podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT, które w parametrach aukcji wskazują: „Nie wystawiam faktury”. Dotyczy to przede wszystkim towarów z kategorii elektronika, zwłaszcza telefonów komórkowych i tabletów.

Przypomnijmy, że w przypadku sprzedaży towaru na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatnik ma obowiązek wystawić fakturę nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła dostawa towaru lub wykonano usługę.

Ponadto otrzymanie przez sprzedawcę całości lub części zapłaty przed dokonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19 a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT również skutkuje obowiązkiem wystawienia faktury (faktura zaliczkowa). Fakturę zaliczkową wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zapłata.

W przypadku sprzedaży konsumenckiej tj. na rzecz osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej fakturę wystawia się na żądanie nabywcy towaru lub usługi, jeżeli takie żądanie zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *