MSR i MSSF – co oznacza

„MSR” i „MSSF” to skróty używane w kontekście sprawozdawczości finansowej i rachunkowości. Oto ich znaczenie:

  1. MSR: Skrót ten oznacza „Międzynarodowe Standardy Rachunkowości” (ang. International Accounting Standards – IAS). Są to standardy rachunkowości przyjęte przez Międzynarodową Radę Standardów Rachunkowości (IASB), która jest odpowiedzialna za ustalanie i publikowanie międzynarodowych standardów rachunkowości. MSR mają na celu harmonizację regulacji, standardów rachunkowości i procedur dotyczących przygotowywania sprawozdań finansowych w różnych krajach na całym świecie.

  2. MSSF: Ten skrót oznacza „Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej” (ang. International Financial Reporting Standards – IFRS). MSSF są standardami i interpretacjami przyjętymi przez Międzynarodową Radę Standardów Rachunkowości (IASB). Zostały one stworzone w celu zastąpienia MSR i są uważane za „wysokiej jakości” globalne standardy rachunkowości używane w wielu jurysdykcjach na całym świecie. MSSF odnoszą się do całego zestawu zasad obejmujących sposób i formę prezentowania sprawozdań finansowych, co umożliwia inwestorom, analitykom, regulatorom i innym użytkownikom porównywanie sprawozdań finansowych firm międzynarodowych.

W wielu krajach, firmy publiczne i inne podmioty gospodarcze są zobowiązane, lub przynajmniej mają możliwość, stosowania MSSF/MSR przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Przejście na MSSF ma na celu ułatwienie międzynarodowego porównywania sprawozdań finansowych i zwiększenie przejrzystości i wiarygodności informacji finansowych.

Zobacz także: Szkolenia MSR/MSSF

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *