Nowe kasy już od 1 stycznia 2019 r.

Projekt ustawy z dnia 18 września 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach wprowadza obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych nowego typu. Kasy te mają mieć bezpośrednie połączenie z Centralnym Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci teleinformatycznej umożliwiając przesyłanie informacji z kasy rejestrującej.

Kasy rejestrujące będą miały wbudowaną funkcjonalność, która umożliwi zautomatyzowany i bezpośredni przesył informacji do Centralnego Repozytorium Kas. Kasy rejestrujące z kopią papierową i z elektronicznym zapisem kopii, będą stopniowo wycofywane z rynku, jako rozwiązania, które nie spełniają wymogów nowego systemu kas. Wycofywanie to będzie odbywało się w sposób ewolucyjny, zróżnicowany w zależności od rodzaju kasy.

Dla niektórych kategorii podatników przepisy wprowadzają obligatoryjną wymianę i stosowanie kas nowego typy. Proponuje się objąć ww. obowiązkiem podatników świadczących usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych – od 1 stycznia 2019 r.; świadczących usługi gastronomiczne i budowlane – od 1 lipca 2019 r.; świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness – od 1 stycznia 2020 r.

Ministerstwo uzasadnia to, otrzymywaniem wielu sygnałów ze strony służb kontrolnych wskazujących obszary podwyższonego ryzyka występowania nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania, w niektórych branżach zaproponowano wprowadzenie obowiązku stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *