Nowe kwoty za wykorzystanie prywatnie auta

Część pracowników zobowiązana będzie do zapłaty większego podatku w przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych – przez Polski Ład.

Od stycznia 2022 roku zmianie ulegną zasady ustalania ryczałtu określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych. Zmiany reguluje ustawa tzw. Polski Ład. Niestety nie będą one korzystne dla wszystkich pracowników. Dla dużej części z nich oznaczać będą wyższy ryczałt doliczany do wynagrodzenia (zamiast 250 zł – 400 zł), co bezpośrednio przełoży się na wysokość składek ZUS i podatku pracownika.

Jak jest obecnie

W myśl aktualnie obowiązujących przepisów do ustalenia wartości ryczałtu od wykorzystania służbowego auta do celów prywatnych służy parametr – pojemność silnika samochodu. W związku z tym wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi ustala się w wysokości:

  1. 250 zł miesięczne – w przypadku samochodu o pojemności silnika do 1600 cm3 oraz,

  2. 400 zł miesięcznie – w przypadku samochodu o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

W myśl art. 12 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli do wykorzystywania służbowego samochodu dla celów prywatnych dochodziło wyłącznie przez część miesiąca, wartość nieodpłatnego świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych, w wysokości 1/30 powyższych kwot.

Nowe zasady ustalania ryczałtu 

Ustawa Polski Ład całkowicie zmienia zasady ustalania wartości świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych. Do ustalenia ryczałtu nie będzie już brana pod uwagę pojemność silnika, leczmocsilnika, z podziałem na: do i powyżej 60 kW. To jednak nie wszystko. Jak informuje Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do ustawy Nowy Ład ,, Nowe brzmienie pkt 1 oznacza ponadto objęcie, niższym 250 zł ryczałtem, wprost (a nie poprzez interpretację przepisu) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem). 

W związku z powyższym wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi ustala się w wysokości:

  1. 250 zł miesięczne – w przypadku samochodu o mocy do 60 kW oraz samochodów elektrycznych i napędzanych wodorem, oraz

  2. 400 zł miesięcznie – w przypadku pozostałych samochodów omocy powyżej 60 kW.

Wyższy ryczałt od wykorzystania samochodów służbowych dla celów prywatnych oznaczać będzie wyższy przychód pracownika, a więc wyższy podatek do zapłacenia.

Źródło: Pit.pl

ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 54 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *