Nowe pomysły UE na temat systemu VAT

Pod uwagę są brane dwa rozwiązania polegające  – pierwsze na przyznaniu krajom członkowskim UE prawa do wprowadzania odwrotnego obciążenia bez zgody KE (przypomnijmy, iż dziś taka zgoda jest niezbędna), czyli system, w którym podatek rozlicza nabywca, a nie dostawca towaru (rozwiązanie znane polskim przedsiębiorcom w krajowej sprzedaży np. stali czy drobnej elektroniki); – drugie na rozliczanie podatku od wewnątrzwspólnotowych transakcji już w kraju wysyłki towaru, z tym że według stawek obowiązujących w państwie przeznaczenia.
Wydaje się mniej prawdopodobne zastosowanie pierwszej opisanej regulacji, gdyż KR w listopadzie 2015 r. odrzuciła prośby Austrii, Węgier, Słowacji, Bułgarii i Czech, które wystąpiły o pełną swobodę we wprowadzaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia.
Najprawdopodobniej do końca marca 2016 r. KE przedstawi, które rozwiązanie zostanie wdrożone.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *