Nowe wymogi przy zwrocie należności FGŚP

Nakłada na Marszałka województwa dodatkowe obowiązki dokumentacyjne w zakresie wniosku o umorzenie należności pracodawcy wobec FGŚP o układ zawarty w ramach prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika funduszu, plan restrukturyzacyjny oraz inne dokumenty dotyczące układu.
Zmiany zostały podyktowane koniecznością dostosowania przepisów ww. rozporządzenia do  ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978), która wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *