Opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych stało się faktem

Autor: Aneta Drosik, Radca prawny ADN Podatki


CIT dla spółek jawnych i komandytowych będzie obowiązywał już od stycznia 2021 roku, a dla wybranych – od 1 maja 2021 roku.

Dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych zostały opublikowane 30 listopada 2020 roku.
Chodzi o ustawy z dnia 28 listopada 2020 r.: o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw i o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Obie zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 2122 i 2123.

Ta druga wprowadza zmiany w zakresie opodatkowania dochodów spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych. Od stycznia 2021 roku staną się one podatnikami CIT. Nowelizacja oznacza podwójne opodatkowanie – z jednej strony już na poziomie samej spółki, a z drugiej strony na poziomie wspólników – w chwili wypłaty przez nich zysku powstanie przychód podlegający opodatkowaniu – analogicznie jak w przypadku spółek kapitałowych. Oznacza to w rezultacie podwójne opodatkowanie.

Nowe przepisy przewidują też pewne wyłączenia, jednak ich zakres jest na tyle niewielki, że nie przyniesie znaczących korzyści.

Zmiany nie dotyczą komplementariuszy, którzy odpowiadają w pełni za zobowiązania spółki, dla nich skutki podatkowe będą neutralne. Odliczą oni od swojego podatku kwotę podatku zapłaconą przez spółkę. Odliczenie będzie proporcjonalne do udziału komplementariusza w zysku spółki. Jest to znany już mechanizm, ponieważ obowiązuje obecnie w przypadku komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych.

Jeżeli chodzi o opodatkowanie komandytariuszy, to zastosowanie znajdzie zwolnienie z podatku 50 procent przychodów uzyskanych przez komandytariusza ze spółki komandytowej, ale nie więcej niż 60 tys. zł w roku podatkowym.

Zwolnienie nie dotyczy jednak wszystkich komandytariuszy – nie obejmie tych, którzy mają również udziały w spółce będącej komplementariuszem (np. w spółce z o.o.) lub są jej członkiem zarządu.

Pomimo że spółki komandytowe staną się podatnikami CIT, to ustawodawca nie przewidział dla nich okoliczności łagodzących w postaci estońskiego CIT. Z tej nowej preferencji będą mogły bowiem korzystać tylko spółki kapitałowe, czyli z o.o. i akcyjne. Spółki komandytowe będą mogły jednak korzystać z preferencyjnej stawki opodatkowania wysokości 9 % w przypadku spełnienia do tego warunków.

Ryzyko opodatkowania CIT dotyczy także spółek jawnych. Jeśli spółka jawna, której udziałowcami są nie tylko osoby fizyczne, a również osoby prawne (np. sp. z o. o.) nie poinformuje urzędu skarbowego o tym fakcie przed upływem roku obrotowego, to zapłaci podatek CIT.

Podatnicy poszukują więc rozwiązań, które pozwolą na uniknięcie lub ograniczenie tych niekorzystnych konsekwencji. Zastanawiają się, jak przygotować spółkę komandytową lub jawną do nadchodzących zmian, jakie działania są zgodnie z prawem możliwe, aby uchronić się przed podwójnym opodatkowaniem.


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *