Pierwsza wysyłka nowych JPK_VAT

Autor: Marcin Chomiuk, Doradca podatkowy  ADN Podatki


Nowe przepisy o JPK_V7M weszły w życie 1 października 2020 r. jako ułatwienie dla przedsiębiorców. Ma ono polegać na połączeniu raportowanych danych VAT z deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz JPK_VAT. Nowy format oznacza jednak więcej obowiązków dla podatników VAT, którzy będą zobowiązani do zebrania, przeanalizowania i wskazania dużo większej ilości informacji niż dotychczas.

JPK_V7, który obejmuje część deklaracyjną i ewidencyjną, jest obowiązkowy dla wszystkich podatników zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT za okres od 1 października 2020 r. (tj. duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy). Pierwszy nowy JPK_V7 podatnicy będą musieli złożyć do 25 listopada 2020 r.

W przypadku rozliczania podatku VAT za okresy miesięczne podatnik ma obowiązek wysyłki nowej struktury pliku JPK_V7M do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast w sytuacji, gdy przedsiębiorca wybrał kwartalne rozliczanie podatku VAT, za dwa pierwsze miesiące danego kwartału dokonuje wysyłki części ewidencyjnej natomiast cześć deklaracji przesyłana jest wraz z ewidencją za trzeci miesiąc kwartału. Ponadto, zlikwidowane zostały załączniki wymagane przy składaniu dotychczasowych deklaracji VAT tj. VAT-ZZ, VAT-ZD oraz VAT-ZT.

Okres przejściowy

Rozliczenia należy dokumentować w formie tradycyjnej czyli deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz pliku JPK_VAT za okres do końca września 2020 roku. W sytuacji konieczności złożenia korekty za ten okres konieczne będzie przedłożenie deklaracji oraz pliku JPK_VAT zgodnie ze starą strukturą.

Nowe dane do przekazania

Wśród nowych informacji przekazywanych fiskusowi znajdą się oznaczenia określonych grup towarów i usług (GTU) oraz procedury szczególne.

Obowiązek definiowania sprzedaży niektórych towarów dotyczyć będzie m.in.: sprzedaży napojów alkoholowych, tytoniu, elektroniki, samochodów i ich części. Wskazana została również kategoria usług niematerialnych, których wyliczenie (znajdujące się w rozporządzeniu wykonawczym) na potrzeby VAT odbiega od definicji z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Kolejną nowością są oznaczenia dotyczące procedur czy też wybranych dokumentów np. odnośnik TP dotyczący transakcji z podmiotami powiązanymi.

Nowych elementów, czyli takich dwu, czy trzy literowych oznaczeń towarów i usług czy też procedur nie trzeba uwzględniać na fakturach (z wyjątkiem obowiązkowego oznaczenia dotyczącego mechanizmu podzielonej płatności). Muszą one być jednak wykazywane w JPK_V7M. Gdy zaistnieje konieczność przedstawienia kilku oznaczeń dotyczących danej faktury należy zachować ich kolejność w sposób narzucony przez Ministerstwo Finansów.


Jeśli chcielibyście Państwo uzyskać pomoc prawną przy wypełnieniu i złożeniu wniosku zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *