Jak zaksięgować rozliczenie straty? część 5

 • Ma Wynik finansowy,
 • Wn Rozliczenie wyniku finansowego.

Jeżeli wynik finansowy za 2010 r. stanowić będzie strata, może ona zostać pokryta np. z kapitału zapasowego utworzonego z zysku lat ubiegłych lub z dopłat wspólników. Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się wówczas na podstawie uchwały wspólników lub decyzji podjętej przez właściciela w tej sprawie, w następujący sposób:

1.    Pokrycie straty netto z kapitału zapasowego:

 • Wn Kapitał zapasowy
 • Ma Rozliczenie wyniku finansowego.

2.    Pokrycie straty netto z dopłat wspólników w spółkach z o.o.:

a. zarachowanie należnej kwoty dopłat od wspólników

 • Wn Pozostałe rozrachunki,
 • Ma Kapitał rezerwowy

b. pokrycie straty bilansowej

 • Wn Kapitał rezerwowy
 • Ma Rozliczenie wyniku finansowego.

3. pokrycie straty dopłatą właściciela lub wspólników w spółce osobowej

 • Wn Pozostałe rozrachunki,
 • Ma Rozliczenie wyniku finansowego

4. pokrycie straty z dopłat gotówkowych właścicieli, w spółce osobowej, spółce cywilnej osób fizycznych lub w jednostce prowadzonej przez osobę fizyczną na własne ryzyko:

a. wpłata gotówkowa

 • Wn Kasa,
 • Ma Pozostałe rozrachunki

b. równolegle pokrycie straty

 • Wn Pozostałe rozrachunki
 • Ma Rozliczenie wyniku finansowego

Wspólnicy (właściciel) mogą też zdecydować, że strata netto za 2010 r. zostanie pokryta z zysku lat następnych. Wówczas niepokryta strata za ten rok może pozostać na koncie Rozliczenie wyniku finansowego do czasu, kiedy jednostka osiągnie zysk na działalności gospodarczej.

Przykład
Za 2010 rok spółka jawna miała stratę 150.000 Wspólnicy postanowili iż będzie ona pokryta zyskami z lat ubiegłych 28.000, zyskami z lat przyszłych 100.000 a 22.000 wniosą jako dopłatę do spółki.

1. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania

 • Wn Wynik Finansowy
 • MA Rozliczenie wyniku finansowego rok 2010

2. pokrycie straty dopłatą wspólników 22.000

 • Wn Pozostałe rozrachunki
 • Ma Rozliczenie wyniku finansowego – rok 2010

3.    Pokrycie straty netto z nierozliczonych zysków z lat ubiegłych :

 • Wn Rozliczenie wyniku finansowego – lata ubiegłe
 • Ma Rozliczenie wyniku finansowego – rok 2010

Kwota 28.000 czyli kwota, która postanowili pokryć przyszłorocznymi zyskami nie podlega księgowaniu i zostaje na koncie Rozliczenie wyniku finansowego – rok 2010

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *