Praktyki po nowemu

(podstawę prawną odbywania zajęć praktycznych u pracodawców może stanowić zarówno umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawarta pomiędzy młodocianym pracownikiem a pracodawcą, jak i umowa o praktyczną naukę zawodu, zawarta pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu), przyporządkowywać każdą z form praktycznej nauki zawodu do określonego typu szkoły oraz zapewniać pracodawcom możliwość wpływania na treści programu nauczania dla zawodu w zakresie zajęć praktycznych, które są u nich realizowane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *