Prawo działalności gospodarczej

Projekt reguluje, iż  przedsiębiorca w ramach wykonywanej działalności gospodarczej może podejmować wszelkie działania, o ile nie są sprzeczne z prawem (realizuje zatem zasadę „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”) oraz nakazuje organom administracji publicznej przyjmowanie korzystnej dla przedsiębiorców wykładni w przypadku różnic w interpretacji przepisów prawa. W wyniku zmian przedsiębiorcy będą mogli zawiesić wykonywanie działalności na okres 36 miesięcy oraz składać wniosek o przeprowadzenie wspólnej z organem kontroli.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *