Sąd pomoże w przewlekłym postępowaniu

Znowelizowane przepisy mają chronić obywateli przed negatywnymi konsekwencjami związanymi z przewlekłym prowadzeniem postępowań. Wprowadzone zmiany umożliwiają również wydawanie merytorycznych orzeczeń sądom w przypadku bezczynności lub przewlekłego postępowania urzędu oraz nakazywanie urzędom zmiany zaskarżonej przez podatnika decyzji (dotychczas możliwe było tylko polecenie ponownego zbadania sprawy). Interesujące jest, iż w razie niewydania przez organ decyzji w określonym terminie sąd na wniosek storny będzie mógł we własnym zakresie wydać stosowne orzeczenie i jednocześnie wymierzyć organowi grzywnę bądź przyznać skarżącemu odszkodowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *