Skutki prawne przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę z o.o.

Przekształcenie takie rodzi jednak skutki prawne określone w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 265 ze zm.), zwanej dalej KSH. Mianowicie, zgodnie z art. 5841 § 1 przedsiębiorca przekształcany staje się przekształconą spółką kapitałową z chwilą wpisu tej spółki do KRS. Jednocześnie powstałej z przekształcenia spółce, przysługują wszelkie prawa, ale również i obowiązki, które przysługiwały, lub ciążyły na przedsiębiorcy. Tym samym powstała spółka będzie podmiotem koncesji, czy zezwoleń lub ulg, które uzyskał przedsiębiorca, z wyjątkiem tych zezwoleń, koncesji, czy ulg, co do których ustawa, lub decyzja, stanowi inaczej.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 265 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.    

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *