Sprzedaż nieruchomości po rozwodzie – skutki podatkowe

Jedną z wielu formalności towarzyszących sprawom rozwodowym jest kwestia podziału majątku. Wspólną częścią majątkową jest nieruchomość, którą w drodze podziału może otrzymać jedna ze stron.

Jeśli osoba, która nabędzie prawa do nieruchomości, będzie chciała ją sprzedać, musi liczyć się z obowiązkiem podatkowym związanym z odpłatnym zbyciem nieruchomości. Podatek dochodowy od osób fizycznych w tym przypadku wynosi 19%.

Od stycznia 2019 roku zmieniło się prawo w zakresie wyliczenia okresu pięcioletniego obowiązku podatkowego. Dotychczas przepisy stanowiły, iż okres pięciu lat liczy się od momentu rozdziału majątku współmałżonków. Nowelizacja prawa wprowadziła istotną zmianę. Artykuł 10 ustawy o PIT wzbogacono u ustęp 6, dzięki tej zmianie okres pięcioletni wyliczany jest od dnia nabycia nieruchomości do majątku wspólnego, lub jej wybudowania.

Dla przykładu, jeśli małżonkowie nabyli nieruchomość w 2005 roku, a rozdział majątku nastąpił w roku 2019, już w roku kolejnym nabywca praw do nieruchomości będzie mógł ją sprzedać bez konieczności odprowadzania podatku.

Stan prawny datowany jest na 21 stycznia 2019 roku, a ustawą nowelizującą jest ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018. 2159).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *