Stawka VAT na wyroby ciastkarskie i ciastka

9 listopada 2017 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-499/16 AZ przeciwko Ministrowi Finansów dotyczącej stawki Vat na wyroby ciastkarskie i ciastka.

Spółka jako producent wyrobów ciastkarskich, między innymi croissantów z nadzieniem w różnych smakach oraz bułek słodkich z nadzieniem w różnych polewach, których data minimalnej trwałości przekracza 45 dni, zapytała Ministra Finansów we wniosku o interpretację indywidualną czy może korzystać z obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 8%. Sprawa rozbiła się o kryterium okresu minimalnej trwałości i przydatności do spożycia. Ustawa bowiem przyznaje prawo do stosowania stawki obniżonej tzn. „wyrobom ciastkarskim i ciastkom, świeżym”, których termin przydatności do spożycia nie przekracza 45 dni. W związku z czym Minister Finansów uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe.

Sprawa ostatecznie stanęła przed TSUE. Naczelny Sąd Administracyjny postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z zapytaniem czy przyjęte w przypadku wyrobów ciastkarskich i ciastek, jak w art. 41 ust. 2 w związku z poz. 32 załącznika 3 do ustawy o VAT, uzależnienie stawki ich opodatkowania jedynie od kryterium daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia narusza zasadę neutralności VAT i zakaz różnicowania sytuacji towarów w rozumieniu art. 98 ust. 1 i 2 dyrektywy VAT.

W swoim orzeczeniu Trybunał rozstrzygnął, iż art. 98 dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się on – pod warunkiem poszanowania zasady neutralności podatkowej, czego zbadanie należy do sądu odsyłającego – przepisom krajowym, takim jak w postępowaniu głównym, które uzależniają stosowanie obniżonej stawki VAT do wyrobów ciastkarskich i ciastek świeżych, jedynie od kryterium ich „daty minimalnej trwałości” lub „terminu przydatności do spożycia”.

Niemniej jednak wyrok TSUE nie jest jednoznaczny bowiem Trybunał stwierdził, że to sąd krajowy powinien zbadać czy na polskim rynku obecne są wyroby ciastkarskie i ciastka, których okres trwałości nie przekracza 45 dni, lecz które w oczach konsumenta są podobne do wyrobów ciastkarskich i ciastek o dacie minimalnej trwałości przekraczającej 45 dni, takich jak wyroby produkowane przez AZ, i które są wzajemnie zastępowalne a następnie ocenić czy okres trwałości jest czynnikiem decydującym o wyborze danego towaru przez przeciętnego konsumenta. Jeśli nie to zasada neutralności podatkowej sprzeciwiałaby się przepisom krajowym spornym w postępowaniu głównym i towary należałoby uznać za podobne a stosowanie obniżonej stawki tylko do części  byłoby uprzywilejowaniem jednych wobec drugich..

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *