STIR w praktyce przedsiębiorców

Od 4 dni obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz. U. poz. 2491), co w praktyce oznacza, iż za pomocą Biuletynu Informacji Publicznej MF podatnicy mogą zapoznać się z danymi na temat podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Celem wprowadzenia przedmiotowej wyszukiwarki jest przeciwdziałanie nieuczciwym przedsiębiorcom i ograniczenie tzw. luki w podatku VAT. System ma ułatwić ocenę i umożliwić weryfikację rzetelności aktualnych i potencjalnych kontrahentów.

Wskazać należy, iż przedmiotowe regulacje zakładają także, iż Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie otrzymywał informacje o rachunkach podmiotów kwalifikowanych w rozumieniu ustawy STIR (tj. innych niż rachunki osób fizycznych, służące do celów prywatnych), a także o wszystkich transakcjach tych podmiotów dokonywanych za pośrednictwem objętych tym systemem rachunków bankowych lub rachunków spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (SKOK). Powyższe ma umożliwić rzeczywiste przeprowadzanie analizy ryzyka wystąpienia wyłudzenia skarbowego.

Wyszukiwarka podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT znajduje się pod następującym adresem:

http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/wykaz-podmiotow-niezarejestrowanych-oraz-wykreslonych-i-przywroconych-do-rejestru-vat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *