Uprawnienia spadkobiercy w zakresie odwołania od decyzji, złożonego przez spadkodawcę

W pierwszej kolejności organ podatkowy zobowiązany jest do zawiadomienia spadkobierców o złożonym odwołaniu. Spadkobiercom przysługuje ponownie termin do złożenia odwołania, który wynosi – podobnie jak przy odwołaniu od decyzji – 14 dni, licząc w tym wypadku od dnia doręczenia przedmiotowego zawiadomienia.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *