Ustawa wzmacniająca pozycje kredytobiorców czeka na podpis Prezydenta

Sejm zaakceptował poprawki Senackie, w związku z czym na podpis Prezydenta czeka ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

W wyniku zmian, wydłużony zostanie termin na rozpatrzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego wniosków o wydanie zezwolenia i rejestrację pośredników kredytu hipotecznego oraz rejestrację pośredników kredytowych i instytucji pożyczkowych. Ustawa wdraża także przepisy unijnej dyrektywy w zakresie zasad i trybu zawierania umów o kredyt hipoteczny, doprecyzowuje prawa i obowiązki po stronie kredytodawców, pośredników kredytu hipotecznego i agentów w zakresie informacji udzielanych przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny oraz w związku z zawartą umową o kredyt hipoteczny.

Po wejściu w życie przepisów, kredytów hipotecznych będą mogły udzielać tylko instytucje kontrolowane przez KNF (banki i SKOK) w walucie, w której klienci uzyskują większość dochodów, co ma zapobiec fali nieprawidłowości która powstała w związku z tzw. frankowiczami.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *