Kasa w jednostce gospodarczej, część 1

Powyższy zapis oznacza, iż jednostka sama podejmuje decyzję o wyodrębnianiu obrotu gotówkowego na koncie Kasa.

W przypadku gdy nie jest prowadzone konto Kasa operacje gotówkowe, bo przecież ich nie unikniemy, będą księgowane na kontach albo:

 • Pozostałych rozrachunków
 • Innych rozrachunków z pracownikami

– w zależności od charakteru operacji gospodarczej.
Nie sporządza się także raportów kasowych.

Jeśli jednak jednostka zdecyduje się na prowadzenie kasy powinna zadbać o przestrzeganie procedur związanych z obrotem gotówkowym – procedur bilansowych jak i tych w zakresie bezpieczeństwa i kontroli. Wszystkie te zasady powinny być opisane w instrukcji kasowej. Będzie określała także zasady i obowiązki, jakich powinien przestrzegać pracownik zatrudniony na stanowisku kasjera.

Opracowując instrukcję kasową, właściciel może określić w niej m.in.:

 • zakres obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku kasjera,
 • zasady zabezpieczania pomieszczeń kasowych i przechowywanych środków pieniężnych,
 • zasady obiegu dokumentów kasowych i sposób ich przechowywania,
 • zasady transportu środków pieniężnych pomiędzy kasą a bankiem,
 • zasady zasilania kasy w środki pieniężne z rachunków bankowych i odprowadzania nadwyżek gotówki na rachunek w banku,
 • tryb wykonywania operacji kasowych i sposób ich dokumentowania,
 • częstotliwość sporządzania raportów kasowych.
Warto wskazać, iż z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania jednostki nie jest wskazane, aby jedna osoba wykonywała obowiązki kasjera i głównego księgowego

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.)

zobacz również:

Jedna myśl na temat “Kasa w jednostce gospodarczej, część 1”

 1. Dziękuję .

  Mam pytanko,,jeszcze jedno dot w/p kwestii
  Jak wycenić niedobór towarów skoro firma wycenia inwentaryzację wartościowo a nie ilościowo ,nie jest możliwa identyfikacja towaru ,tym bardziej stawki VAt…nadmienią że firma posiada 18 sklepów i dwie hurtownie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *