W 2023 opłaty i podatki wzrosną najbardziej od 25 lat

Od ponad dwóch dekad nie było tak dużego wzrostu opłat i podatków, jaki czeka nas w 2023 roku. To oczywiście efekt inflacji, która wpływa także na płacone przez nas daniny.

2023 rok upłynie pod znakiem drożyzny, bo inflacja nie odpuści, co przyznał nawet premier Mateusz Morawiecki, a także rekordowych wzrostów opłat i podatków. Te nie ominą ani spółek Skarbu Państwa, ani firm – bo resort Jacka Sasina już pracuje nad podatkiem od nadzwyczajnych zysków. Niestety nie ominą też nas wszystkich, bo Ministerstwo Finansów zaktualizowało górne limity pobieranych podatków i opłat.

Stawki te znalazły się w obwieszczeniu ministra finansów „w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023”. Wzrosną w oparciu o wskaźnik inflacji za pierwsze półrocze 2022 roku, czyli 11,8 proc. Skok tych stawek jest najwyższy od ćwierćwiecza.

Podatki i opłaty lokalne w górę

Ze wspomnianego obwieszczenia resortu finansów wynika, że m.in. następujące opłaty pójdą w górę:

 • stawka opłaty targowej – maks. 953,38 zł dziennie;
 • stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach – maks. 2,80 zł dziennie;
 • stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej – maks. 3,94 zł dziennie;
 • stawka opłaty uzdrowiskowej – maks. 5,40 zł dziennie;
 • stawka opłaty od posiadania psów – maks. 150,93 zł rocznie od jednego psa;
 • stawka części stałej opłaty reklamowej – maks. 3,14 zł dziennie;

Podatek od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,16 zł od 1 m kw. powierzchni;
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha pow.;
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,61 zł od 1 m kw. pow.;
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w przepisach – 3,81 zł od 1 m kw. pow.

Podatek od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – 1 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,78 zł od 1 m kw. pow. użyt.;
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m kw. pow. użyt.;
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m kw. pow. użyt.;
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,71 zł od 1 m kw. pow. użyt..

Podatek od środków transportu:

– m.in. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

 • od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1020,16 zł;
 • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1701,84 zł;
 • powyżej 9 ton – 2042,19 zł;
 • równej lub wyższej niż 12 ton – 3897,01 zł.

Wzrośnie też podatek od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 • liczba mniejsza niż 22 miejsca – 2411,44 zł;
 • liczba równa lub większa niż 22 miejsca – 3048,71 zł.

Podwyżka akcyzy

Co więcej, z projektu budżetu na przyszły rok wynika, że zwiększy się stawka akcyzy. W rezultacie podrożeją używki. Akcyza na alkohol ma wzrosnąć o 5 proc., a na papierosy i inne wyroby tytoniowe – 10 proc.

Podwyżka składek ZUS

W przyszłym roku szykuje się także najwyższa podwyżka składek ZUS w historii. Dotknie 2 mln osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. W skali roku za prowadzenie własnego biznesu trzeba będzie zapłacić aż o 2,5 tys. zł więcej.

Wzrost składek ZUS

 • składka emerytalna – 812,23 zł;
 • składka rentowa – 332,88 zł;
 • dobrowolna składka chorobowa – 101,94 zł;
 • składka wypadkowa – 69,49 zł;
 • składka na Fundusz Pracy – 101,94 zł.

Składki ZUS wzrosną, ponieważ ich wysokość jest ściśle powiązana ze średnią krajową. Przepisy zakładają, że składki ZUS płaci się od konkretnej kwoty, która nie może przekraczać 60 proc. prognozowanego średniego wynagrodzenia. W nowym projekcie ustawy budżetowej Ministerstwo Finansów wskazuje, że średnia pensja będzie wynosiła 6935 zł.

Źródło: Inn Poland

Webinar podatkowy


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *