Zmiany w CIT już pewne. Czy trzeba upublicznić Strategię Podatkową spółki?

Autor: Barbara Filemonowicz, Doradca podatkowy ADN Podatki


Wejście w życie planowanych zmian w CIT

Aby planowane, głośne zmiany obejmujące m.in. opodatkowanie spółek komandytowych, zmiany dotyczące spółek nieruchomościowych i obowiązek posiadania Strategii Podatkowej weszły w życie od 1 stycznia 2021 roku, powinny zostać uchwalone i ogłoszone w Dzienniku Ustaw do końca listopada. Na 27 listopada wyznaczono specjalne, dodatkowe posiedzenie Sejmu, którego celem jest dopełnienie procesu legislacyjnego w tym terminie.

Nowelizacja przepisów wejdzie w życie od 1 stycznia 2021 r. i obejmie strategię podatkową już za 2020 r. MF zakłada więc, że najwięksi podatnicy już teraz zarządzają funkcją podatkową w sposób zorganizowany.

Kogo obejmie kolejny etap uszczelniania podatkowego?

Obowiązek informowania o strategii podatkowej, który w zamyśle ma zwiększyć transparentność i społeczną kontrolę podatników, ma dotyczyć podmiotów o przychodach rocznych wynoszących ponad 50 mln euro oraz podatkowych grup kapitałowych, a wiec podmiotów, których dane podatkowe są obecnie publikowane przez MF. Jak wskazuje MF, tego typu spółek w Polsce jest 2,7 tysiąca, plus należy doliczyć 66 działających w Polsce podatkowych grup kapitałowych.

Wbrew wcześniejszym informacjom, obowiązek ten nie zostanie nałożony na spółki nieruchomościowe bez względu na wysokość ich przychodów.

Czego boją się podatnicy?

Strategia ma obejmować szereg informacji podatkowych, w tym o procesach i procedurach podatkowych, współpracy z KAS, ilości złożonych MDR, wniosków o interpretację czy WIS. Informacje te, jako dostępne publicznie na stronie internetowej, będą również dostępne dla konkurentów, kontrahentów, a nawet potencjalnych pracowników.

Podatnicy przy ich publikowaniu muszą więc wyważyć pomiędzy spełnieniem obowiązku (ustawowego i społecznego), a ewentualnymi szkodami, jakie mogą spowodować opublikowane informacje – zarówno wymiernymi, jak i wizerunkowymi. Dane i ich opisy muszą być przemyślne, precyzyjne i nie pozostawiające wiele do dowolnej interpretacji.

Czy to już czas na Tax Compliance Officer’a?

Obowiązek wprowadzenia strategii podatkowej to kolejny krok MF, m.in. po Programie Współdziałania, skłaniający podatników do zorganizowanego i profesjonalnego zarządzania strategią podatkową.

Zorganizowane zarządzanie strategia podatkową obejmuje implementację wewnętrznych procedur (takich jak procedura MDR, procedura należytej staranności VAT czy WHT), kontrole ryzyka i jego poziomu (kwantyfikację), ale również funkcjonowanie audytu wewnętrznego i zewnętrznego. Ma zmniejszyć ryzyko podatkowe i osobiste osób zarządzających podatkami, jak również ułożyć pewne procesy i wprowadzić ład organizacyjny.

Wiele firm rozważa zatem wprowadzenie nowego stanowiska Tax Compliance Officer’a lub delegowanie tej funkcji na zewnątrz, do profesjonalnego podmiotu. Może być to rozwiązaniem na pęczniejące w ostatnich latach obowiązki raportowania i przerzucanie obowiązków kontrolnych wobec kontrahentów na podatników.

Termin

Zgodnie z Projektem ustawy, podatnik ma zamieścić informacje o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy na swojej stronie internetowej w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. Dodatkowo ustawodawca wskazał, że informacje dot. polityk podatkowych za poszczególne lata mają być przechowywane na stronie internetowej podatnika w sposób ogólnodostępny.

Po umieszczeniu każdorazowo informacji o polityce podatkowej na swojej stronie internetowej, podatnik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie właściwego z uwagi na swoją siedzibę naczelnika urzędu skarbowego.

Kary

W przypadku nie wywiązania się przez podatnika z obowiązku w zakresie przygotowania i upublicznienia polityki podatkowej na swojej stornie internetowej, właściwy z uwagi na jego siedzibę naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć na takiego podatnika karę pieniężną w wysokości 250 000 zł.


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *