Zmiany w KP

Niezastosowanie się pracodawcy do ww. obowiązków podlegałoby zagrożeniu grzywną.
Kolejna zmiana dotyczy regulaminu pracy – obecnie pracownik musi być z nim zapoznany przez jej rozpoczęciem, zmiany zakładają obowiązek zapoznania się z regulaminem przed dopuszczeniem pracownika do pracy.
Zmiany są podyktowane nieuczciwa praktyką przedsiębiorców, którzy podczas kontroli Inspekcji Pracy wskazują, iż pracownicy pracują dopiero pierwszy dzień (obecnie przepisy nakazują potwierdzenie umowy o pracę pracownikowi najpóźniej z końcem dnia podjęcia pracy). Powyższe w praktyce powoduje, iż do momentu kontroli, pracownicy pracują w sposób nielegalny.
Projekt zmian został przyjęty przez Rząd dnia 1 marca 2016 r., co oznacza, iż ustawa trafi pod obrady Sejmu i Senatu. Zgodnie z nowelizacją, termin wejścia w życie zmian to 6 tygodni od ogłoszenia ustawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *