Problemy wdrożenia efektywnej kontroli zarządczej

Można stwierdzić, że wymogi te obejmują całość działania jednostki i w wielu przypadkach pokrywają się z funkcjami i obowiązkami audytu wewnętrznego, który również musi zostać przeprowadzony w większych jednostkach. Jednocześnie Ministerstwo Finansów opracowało standardy kontroli zarządczej, które nie mają charakteru twardego prawa lecz są jedynie wytycznymi do stosowania. Omawiane standardy są niestety zbyt pobieżne i ogólnikowe, a jednocześnie w niewielkim stopniu dostosowane do specyfiki działalności jednostek sektora finansów publicznych w naszym kraju.
Wdrożenie efektywnej kontroli zarządczej wymaga czegoś więcej niż tylko standardów, które są dopasowane do działalności rozległych instytucji o wielo oddziałowej strukturze. Dlatego ważnym jest, aby przed wdrożeniem zasad postępowania niezbędnego do przeprowadzenia kontroli zarządczej przeprowadzić identyfikację newralgicznych obszarów jednostki podlegających obowiązkowi ustawowemu. Identyfikacja taka powinna zostać przeprowadzona przez zespół składający się z kluczowych kierowników merytorycznych oraz osoby odpowiedzialnej za pion finansów i księgowości. Wynikiem takiej identyfikacji powinno być ustalenie najważniejszych części działalności jednostki, które powinny zostać poddane wdrożeniu szczegółowych procedur związanych z wykonywaniem kontroli zarządczej.
Bardzo pomocnym rozwiązaniem byłoby wdrożenia narzędzia informatycznego wspierającego przeprowadzanie procesu wymaganego ustawą zwłaszcza w małych jednostkach, które często mają ograniczone zasoby kadrowe. Wdrożenie takiego sytemu powinno być ujednolicone, być może w przygotowaniu takiego systemu powinni uczestniczyć służby resortu finansów. Należy jednak pamiętać, że samo wdrożenie systemu informatycznego nie sprawi, że w większości jednostek zacznie funkcjonować efektywna kontrola zarządcza, jednak może być to kluczowym krokiem w jej osiągnięciu.
Podstawa prawna:

Ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości

zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *